Εφαρμοσμένες επιστήμες

Βρείτε στο e-shop μας βιβλία εφαρμοσμένων επιστημών. Ψηφιακή τεχνολογία, ναυπηγικέ, βιοτεχνολογία, μεταλλογνωσία κ.α.